BAM (Bättre ArbetsMiljö)

Pappers arbetsmiljökommitté har tagit fram ett exempel på en utbildning i Bättre ArbetsMiljö, BAM, omfattande 40 timmar.

Den är inte tänkt att kunna avhållasdirekt som den är, materialet kräver anpassning efter lokala behov och den behöver fyllas med material såsom bildspel, föreläsare, grupparbeten med mera.

BAM är en lokal utbildning i grundläggande arbetsmiljö som ska ske i samverkan mellan skyddsombud och chefer, också för att öva i att samverka.
Det finns och krävs sedan ett antal olika vidareutbildningar som till exempel Pappers miljökurs som förbundet anordnar.

Länk till Prevents branschanpassade BAM
 

Bilagor

Bättre Arbets Miljö 40 timmar (docx, 62 KB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista