Kongress

Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och sammankallas vart 4:e år. Till kongressen väljer varje avdelnings medlemmar sina ombud. Varje avdelning har ett ombud. Därutöver erhåller avdelningen ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

Länk till Easymeet för att lära sig hur systemet vi kommer använda under kongressen fungerar. Titta igenom alla filmerna för att du skall vara uppdaterad hur Easymeet fungerar.

​http://kongress.easymeet.se/stn/svenska_inst.html

På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som väljer förbundsstyrelse och förbundsrevisorer.

Pappers nästa kongress kommer att hållas i Gävle den 25-27 maj 2018

Här finns förslaget till nya stadgar, avtalsrapporten samt motioner och utlåtande för kongressen 2018.

Förslag till stadgar

Pappers Avtalsstrategi 2030

Motioner och utlåtande


Senaste kongressen hölls 5-7 september 2014.

Kongresshandlingarna till kongressen 2014 finns här nedan.

Bilagor

Organisationsutredningen (pdf, 4.2 MB)

Motioner och utlåtanden (pdf, 4.3 MB)

Förslag till nya stadgar (pdf, 4.2 MB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista